Fuji Flexa SMT流水线管理系统 

Fuji Flexa SMT流水线管理系统
Real Time的缩短
离线方式的数据整合性确认
工厂全体范围的实时监视
通过互联网或内联网生成生产情报记录
灵活的电路板设计
强有力的安全功能
灵活的数据库共有
各种报告格式的自由变更
和其他系统的融和

FUJI 富士 CP7 CP-7 CP-732ME CP-742E CP-742ME CP-752 DGSD0250 ARMFUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform BOLT HEX SOCKET H5323AFUJI 富士 CP8 CP842 CP842E CP842ME 高速型贴片机 High Speed Chip Mounter BKT DGPQ1020FUJI富士 CP6 Air Cylinder气缸 WPA5152 KURODA黑田精工 Air Cylinder气缸 SPCHA7-25-12-Z3BFUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform COVER AA17706FUJI 富士 IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 QMA2100 BKTFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E CSQL0411 BKTFUJI 富士 NXT SMT贴片机配件 Scalable Placement Platform KNUCKLE PM00962FUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E WSD5131 GUIDE HOLDERFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E R1027A LINER 4000040010FUJI 富士 CP8 CP842 CP842E CP842ME 高速型贴片机 High Speed Chip Mounter TUBE DGSZ3051FUJI 富士 XP-241E XP-242E XP-243E Compact Multi-Function Mounter MFU Clamp(DEPQ) DEPQ3090 PINFUJI 富士 CP6 CP-6 CP6-4000 CP-642 CP-642E CP-642ME CP-643E CP-643ME CP-65 CP-65E CSQC1110 BAR GUIDEFUJI 富士 QP2 QP-241E QP-242E BHPP1210 COUPLINGFUJI 富士 CP7 CP-7 CP-732ME CP-742E CP-742ME CP-752 DGSS0300 BKT

0.97339200973511 s